Jongbloed, de boekhandel voor juridisch Nederland

Het Nederlands strafprocesrecht

Auteurs: Borgers, Corstens

Jongbloed prijs: € 55,00
Leverbaar Dit boek is leverbaar en op voorraad

Boek | Gebonden | 1000 bladzijden | Nederlands
Kluwer | 7e editie | Verschenen in 2011
ISBN-13: 9789013089578 | ISBN-10: 9013089577Samenvatting

Dit boek biedt een breed overzicht van het Nederlandse strafprocesrecht. De algemene achtergronden, de bronnen en de uitgangspunten van het strafprocesrecht worden besproken, evenals de verschillende fasen van het strafproces. Op het terrein van het strafprocesrecht is er een constante stroom van nieuwe wetgeving, rechtspraak en literatuur.

In deze zevende druk zijn alle recente ontwikkelingen verwerkt. Voor wat betreft de wetgeving kan onder andere worden gewezen op de inwerkingtreding van de Wet deskundige in strafzaken, de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen en de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces.

In de rechtspraak zijn nieuwe lijnen uitgezet met betrekking tot onder andere de uitleg van de bewijsminimumregels, het instellen van rechtsmiddelen en de beoordeling van de rechtmatigheid van onderzoekshandelingen onder verantwoordelijkheid van buitenlandse autoriteiten.

Voor deze zevende druk is rekening gehouden met de wetgeving die voor 1 mei 2011 in werking is getreden en met rechtspraak en literatuur die voor dezelfde datum zijn gepubliceerd.


Inhoudsopgave:
Lijst van enige afkortingen
Lijst van verkort aangehaalde werken
Lijst van websites

Deel I Inleidende beschouwingen
1. Plaatsbepaling en doel strafproces(recht)
2. Bronnen van het Nederlands strafprocesrecht

Deel II Uitgangspunten en beginselen, personen en organen en hun beleid
3. Uitgangspunten en beginselen van het Nederlandse strafprocesrecht
4. Personen en organen in de strafrechtspleging
5. Competentieverdeling
6. Vervolgbaarheid
7. De plaats en de rol van het beleid in de Nederlandse strafrechtspleging

Deel III Loop van het strafgeding
8. Het onderzoek in strafzaken
9. Procedure in raadkamer
10. Opsporingsonderzoek
11. Het gerechtelijk vooronderzoek
12. Dwangmiddelen
13. Beslissingen omtrent de vervolging en de voortzetting ervan
14. De dagvaarding
15. Onderzoek ter terechtzitting
16. Beraadslaging en einduitspraak
17. Rechtsmiddelen
18. Enkele afwijkende procedures

Wettenregister
Rechtspraakregister
Personenregister
Zakenregister

Serie


Rubriek / NUR

Straf- & strafprocesrecht

Trefwoorden

Er zijn (nog) geen trefwoorden opgenomen voor dit boek

Literatuurlijsten